تو را می خواهم

by hediyeh

کاش می دانستی که در میان هیاهوی این شهر ،

در این ازدحام آدم های بی روح ،

در این سردی مفرط احساسات سرکوب شده

دلی اینجا هر ثانیه به نام تو در سینه می زند

هر لحظه در یادش تو را به آغوش می کشد

و بوی تن تو را از خاطراتش جستجو می کند

و همواره ذکر گویانه تو را از خدا برای همیشه طلب می کند