خورشیدی در راه است

by hediyeh

images

آسمان دلم ابری است

اما میدانم در پس این ابرهای سیاه

خورشیدی تابان و پرقدرت پنهان است

تا طلوعش فاصله‌ای نیست

 می‌دانم پس از آن پرندگان ‌خواهند خواند بر شاخه مهر

گل‌ها می‌رویند در دشت تبسم

و دلم مالامال از مهر خویش و خویشان لبریز خواهد شد

من به امید آن روز

اکنون اینجام