فال

by hediyeh

1296658107_4427_coffee-500x375

قهوه را تلخ تلخ ، فنجان به فنجان سر می کشم

در پی فالی نکو نیت به نیت ، انگشت میزنم

تو را در میان طرح ها جستجو می کنم

تو ، عشق و سرنوشت را

من

از یک فنجان طلب می کنم

.

.

.

حال من تعریفی ندارد …. لبخند نزن