تو همانی شاید

by hediyeh

forest(photo-aks_0.com)_0

تو همانی شاید

تو همان آمده از راه دراز

تو همان آمده از جنگل سرسبز مه آلود خیال

تو همان حادثه ای

با تو شاید بشود داد به باد

همه آنچه که هست

با تو شاید بشود رفت به راهی دیگر

با تو شاید بشود عاشق شد

من صداقت را می شناسم دیریست

و صمیمیت را

و چه تلخ ،

می دانم دل هر کس دل نیست

وای اگر خیال کس خوبی باشی

دلم از این همه ناباوریم می گیرد

باز اما با خود می گویم

تو همانی شاید ….

ناشناس