نان گرم

by hediyeh

image

با وسعت خیالش می رفت به هرآنجا که اندیشه اش می خواست!
دست نوشته ها و کتاب هایش را گذاشت لب تاقچه
که نان نمی دهد
حتی آبی هم از آن گرم نمی شود
به رسم زمانه خواست منطقی زندگی کند
فرمان زندگی را محکم در دست گرفت
و حالا
پا به پای ترمز و کلاج می رود
به هر آنجا که مسافرش بخواهد!

                                             فاطمه