حراج

by hediyeh

photo_2015-06-03_15-24-35

 

 

چوب حراج زد به زندگی اش!
مردی که از او چیزی باقی نمانده بود به جز خودش!!!

                                فاطمه