آشتی با خود

by hediyeh

 

 

22135-fullsize

گاهی میخواهی فریاد بزنی از ته دل و جدا از تمام بایدها و نبایدها ،

خودت را از زیر تمام تعارفات و معذوریتها بیرون بکشی …

این تن پوش پر از خواسته آدمها را

در بیاوری و نفسی عمیق

 عمیقتر از همیشه وارد ششهایت کنی و با هر بازدم آخرین من های ساختگی ات را بیرون بریزی

و سپس

سبک بال آرامش را حس کنی

و آرام آرام همانند کودکی پر از خیال آسوده کناری بنشینی و از این لحظه های آشتی با خود لذت ببری